Vårt verdigrunnlag

Vårt verdigrunnlag er resultatet av flere faktorer:

  • Våre erfaringer i etablering, drift og utvikling av 45 Herbergier i Nederland
  • Vår kunnskap og erfaring i pleie og omsorg av mennesker med demens
  • Vår kontinuerlige søk etter ny, medisinsk- og helsefaglig kunnskap i behandling og pleie av mennesker med demens
  • Arven og forpliktelsen fra vårt opphav og for vår nåværende eier

Våre verdier gjør oss selvsagt ansvarlige. Vi forvalter et stort ansvar for våre beboere og deres familier, for våre vertspar og deres ansatte, for kommunale myndigheter og for lokalsamfunnet vi er del av.

Vårt verdigrunnlag er nedfelt i franchise-avtalen og i Håndbokens føringer. Sammen utgjør de vårt sentrale avtaleverk. Her defineres ansvar og forpliktelser for begge avtaleparter, - DDN og det enkelte vertspar. Resultatet av dette avtaleverket er det du opplever når du bor i et Herbergier.

Våre verdier definerer vi som verdighet, trygghet og valgfrihet.