Om oss

De Drie Notenboomen (DDN) er den største franchise-organisasjonen innen nederlandsk helsevesen. Vårt mål er å utvikle bedre løsninger innen helseomsorg, mer individuelt tilpasset og mer kostnadseffektivt. For å kunne gjøre dette utvikler vi et nettverk av små boligfasiliteter for ulike målgrupper med pleiebehov. Alle stedene ledes av selvstendige foretakere.

De Drie Notenboomen (DDN) er kjent for utvikling av franchisekonsepter i Nederland:

  • Thomashuis: Småskala boform for mennesker med en intellektuell funksjonshemming
  • Zorgbutler: Selvstendig boform for mennesker med lav grad av omsorgsbehov
  • Thomas Op Kamers: Selvstendig boform for mennesker med en mild intellektuell funksjonshemming

Konseptet Herbergier har også sitt opphav i De Drie Notenboomen. I et Herbergier bor mennesker med demens. I Nederland finnes nå 45 Herbergiers over hele landet. Konseptet er i sterk utvikling og dette fortsetter. Hvert år etableres 3-5 nye Herbergier.

Valgfrihet, entreprenørskap og fokus på individuell omsorg er sentralt i alt vi gjør. På denne måten klarer vi å organisere omsorg som vi selv hadde ønsket det!

Anerkjennelse for vårt arbeid

I 2015 ble Thomashuis-konseptet vinner av franchisetrofeet til det Nederlandske franchiseforbundet. Med dette ble vi kåret for det beste franchisekonseptet i Nederland. Begrunnelsen fra juryen: "Juryen ble berørt av både profesjonalitet og av lidenskap og er overbevist om at en konseptuell tilnærming gir muligheter i helse- og omsorgssektoren."