Om hukommelsessvikt

Vi kan ikke stoppe hukommelsessvikt eller demens. Men vi vet at visse faktorer kan forbedre livskvaliteten til mennesker med demens. Klarer vi å redusere omfanget av angst, depresjon og isolasjon, vil vi ha gode forutsetninger for å etablere en grunnleggende trygghet. Et trygt menneske vil ha bedre forutsetninger for å ta til seg positiv stimulans.

Vi vet også at aktiviteter som sang og musikkopplevelser, fysisk aktivitet, mestringsfølelse, samt etablering av nære relasjoner med andre mennesker er elementer som kan bidra til å forbedre livskvaliteten for mennesker med demens.

Men - det hele starter med en grunnleggende trygghet. Sentrale verdier i vår Herbergier-filosofi er ikke uten grunn: Verdighet, trygghet og valgfrihet.

HB Nes buiten