Bo hos oss

Bewoners

Du har kanskje kjent på det en god stund. Ensomheten av å bo alene. Angsten for å falle og bli liggende. Utryggheten som ensomhet kan skape. Ingen å snakke med. Ingen å glede seg sammen med.

Kanskje er du for frisk til å få plass på et sykehjem. Kanskje er du usikker på om et tradisjonelt sykehjem er det som vil passe deg best. Spørsmålene er mange. Det er ikke alltid så lett å ta gode beslutninger på egne vegne.

Som pårørende til mennesker med demens har du også dine bekymringer. Kanskje ser du at din kjære mor eller far er blitt mer bekymret, mer utrygg og mer glemsk enn tidligere. Kanskje ser du deres problemer med selv å gå i butikken eller å lage mat. Kanskje ser du det er på tide å vurdere en tryggere og alternativ boform for din kjære?

Flere typer opphold

Herbergier i har flere forskjellige tilbud som for eksempel permanent opphold, rehabiliteringsopphold, ferieopphold og avlastningsopphold. Se alle typer opphold her.

Et Herbergier skiller seg fra andre bo- og omsorgstilbud i Norge:

  • Et Herbergier har flere ansatte i forhold til antall beboere. Dermed kan vi tilby våre beboere mer individuell oppmerksomhet, økte muligheter for å ta beboere ut på tur og et økt aktivitetstilbud for ulike behov.

  • Vertsparet bor selv i eller ved siden av deres Herbergier. Dette gir økt nærhet til beboere og ansatte, bedre kontrollmuligheter og bedre kvalitet på tjenestene vi tilbyr.

  • Vertsparet driver deres Herbergier som ansvarlige eiere av deres omsorgsforetak. Dette medfører umiddelbar beslutningsmyndighet som igjen skaper en kultur der kreativitet, positivitet og initiativ er fremtredende. Dette merker våre beboere og deres pårørende!

Hos oss kan du bo selv om du kun har en mild grad av demens. Kanskje er du bare ensom eller utrygg?

Hos oss trenger du ikke vente til du får tildelt en offentlig sykehjemsplass. Kontakt oss så skal vi se hvilke muligheter du har. Eller søk om plass her.

Ulike typer opphold

Foruten permanent bolig på Herbergier Nes, tilbyr vi også ulike former for korttidsopphold for mennesker i Ringsaker og for andre kommuner: nattopphold, avlastningsopphold, akuttopphold, ferieopphold, rehabiliteringsopphold og et aktivitets-senter på dagtid. Korttidsopphold tilbys med varighet fra en dag til flere uker. Ditt opphold hos oss er basert på dine ressurser og behov

Les mer