En gave til kommunen?

Herbergier i din kommune?
Ringsaker Kommune trenger nytt sykehjem. Innbyggere i Moelv kan glede seg. Men, - med en total kostnadsramme på 404 MKR sier det seg selv at dette er krevende investeringer i en presset kommuneøkonomi.

Ferdig bygget vil sykehjemmet få plass til 60 beboere. Dette gir en kostnad på drøyt 6,7 MKR per beboer-plass.

Etablering av Herbergier i en kommune innebære et alternativt bo- og omsorgstilbud til kommunens innbyggere. Med dette vil kommunen og dens skattebetalere spares for store investeringsbeløp. For kommunen er bruk av et Herbergier et kostnadseffektivt tiltak overfor mennesker med demens.

Herbergier i din kommune er god kommuneøkonomi:

  • Mindre behov for investeringer i nye sykehjems-plasser
  • 15 nye arbeidsplasser
  • Økte skatteinntekter som følge av nye arbeidsplasser
  • Et tilbud til en sårbar gruppe mennesker som trenger et trygt og verdig bo- og omsorgstilbud

Vi ser frem til å belyse muligheter og vilkår for et samarbeid med din kommune!